Građ-Promet Beton

Betonara Doboj

Preuzmite naš cjenovnik u PDF formatu:


Proizvodnja i prodaja betona:

U sklopu preduzeća nalaze se dvije fabrike betona ukupnog kapaciteta 60m3 betona na sat, čime se omogućava nesmetano snabdevanje svježim betonom više gradilišta istovremeno.

Transport betona obavlja se sa 6 mikser-kamiona kapaciteta 2x 9m3 i 4x 7m3, a za ispumpavanje betona koriste se auto pumpa za beton kapaciteta 60m3 na sat sa rukom dužine 32m, zatim miker pumpa kapaciteta 30m3 na sat sa rukom dužine 24m.


U našu uslugu su uključene:


Proizvodnja


Transport


Ugradnja


Galerija


Usluga autopumpe:


Tel: 053 242 373