Reference

Referenc lista važnijih radova izvedenih u poslednjih pet godina koja uključuju i hidrotehničku infrastrukturu

Rafinerija nafte Brod A.D.

Vrijednost projekta (KM): 4,240.37

Godina: 2017

Građevinski radovi na izradi priključka na hidrantsku mrežu u krugu Rafinerije nafte Brod.

Rafinerija ulja Modriča a.d.

Vrijednost projekta (KM): 75,799.77

Godina: 2017

Građevinski radovi na izradi pjeskolova - separatora u sklopu postojeće mreže industrijske kanalizacije u Rafineriji ulja Modriča.

"Grad Doboj, Hilandarska 1, Doboj"

Vrijednost projekta (KM): 23,303.81

Godina: 2017

Građevinski radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulici Svetog save u Doboju.

"Grad Doboj, Hilandarska 1, Doboj"

Vrijednost projekta (KM): 79,064.77

Godina: 2017

Građevinski radovi na izgradnji bunarskih kućica, opremanja bunara, elektro faza i hlorna stanica VDS Podnovlje.

"Grad Doboj, Hilandarska 1, Doboj"

Vrijednost projekta (KM): 71,808.50

Godina: 2017

Građevinski radovi na izgradnji potisnog i povratnog cjevovoda od bunara do rezervoara "VUČIJAK" u MZ Podnovlje.

"Grad Doboj, Hilandarska 1, Doboj"

Vrijednost projekta (KM): 489,168.88

Godina: 2017

Građevinski radovi na izgradnji vodovodnog sistema u MZ Svjetliča, Doboj.

"Grad Doboj, Hilandarska 1, Doboj"

Vrijednost projekta (KM): 51,206.14

Godina: 2017

Građevinski radovi na uređenju do građevinske parcele k.č. 5679/18 k.o. Doboj - Vodovod i kanalizacija.

"Investitor: Rafinerija nafte Brod A.D."

Vrijednost projekta (KM): 289,383.40

Godina: 2017

Građevinski radovi na Priključenju nove kotlovnice na inženjerske i tehnološke mrežeu krugu Rafinerije nafte Brod.

"IN-KA-MON" Velika Bukovica, Doboj

Vrijednost projekta (KM): 52,323.05

Godina: 2017

Građevinski radovi i razvod instalacija za balon halu u Velikoj Bukovici, Doboj.

"Grad Doboj, Hilandarska 1, Doboj"

Vrijednost projekta (KM): 46,403.28

Godina: 2016

Građevinski radovi na izmiještanju kanalizacionog kolektora u Vidovdanskoj ulici u Doboju.

"Naručilac ""BOSNA MONTAŽA"" a.d. Prijedor Investitor: Rafinerija nafte Brod A.D. "

Vrijednost projekta (KM): 550,029.53

Godina: 2016

Građevinski radovi na izradi kotlovnice kapaciteta pare 75 t/h.

"Grad Doboj, Hilandarska 1, Doboj"

Vrijednost projekta (KM): 35,660.37

Godina: 2016

Građevinski radovi na infrastrukturnom opremanju građevinskog zemljišta u dijelu obuhvata RP "SŠC- faza 1" - hidrotehnička faza.

„Integral-inženjering“ a.d Laktaši

Vrijednost projekta (KM): "196.966,18+266.629,47=463.595,65"

Godina: 2016

Građevinski radovi na izradi cjevastih i sandučastih propusta i mostova na trasi autoputa Banja Luka - Doboj, dionica Banja Luka- Prnjavor.

EFT Rudnik i termoelektrana Stanari

Vrijednost projekta (KM): 4,338,374.78

Godina: 2016

Građevinski radovi na izgradnji upravne zgrade pasarele i restorana u sklopu kompleksa TE Stanari EFT Rudnik i termoelektrana Stanari.

"Catholic relief service CRS Sarajevo Zagrebačka 18, Sarajevo"

Vrijednost projekta (KM): 248,486.87

Godina: 2015

Izgradnja prepumpne stanice Poljice , Doboj.

"Catholic relief service CRS Sarajevo Zagrebačka 18, Sarajevo"

Vrijednost projekta (KM): 248,486.87

Godina: 2015

Rekonstrukcija i nadogradnja bunara na vodocrpilištu "HAVDINE", Doboj Jug.

"Grad Doboj, Hilandarska 1, Doboj"

Vrijednost projekta (KM): 301,465.00

Godina: 2015

Građevinski radovi na izgradnji sistema vodosnabdijevanja MZ Lipac, Doboj.

DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED Xixin Road, Westrn district, Chengdu, P.R. China

Vrijednost projekta (KM): 147,822.00

Godina: 2015

Građevinski i instalaterski radovi na izradi protivpožarne hidrantske mreže i napajanja vodom na gradilištu nove TE Stanari.

„Integral-inženjering“ a.d Laktaši

Vrijednost projekta (KM): "2.141.919,44+298.070,51+875.721,37=3.315.711,32"

Godina: 2015

Građevinski radovi na izradi cjevastih i sandučastih propusta i mostova na trasi autoputa Banja Luka - Doboj, dionica Prnjavor - Doboj.

DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED Xixin Road, Westrn district, Chengdu, P.R. China

Vrijednost projekta (KM): 13,283,018.00

Godina: 2015

"Radovi na izgradnji objekata postrojenja TE Stanari. - Temelji sa gornjom konstrukcijom, grubi završni radovi za kompleks objekata - Temelji silosa i temelji rasvjete i gromobranske antene - Horizontalne AB spregnute platforme za kompleks objekata Pregled po ugovorima: - Radovi na izvođenju instalacija za privremenu gradilišnu vodu za Projekat TE Stanari 140.000,00 KM - Nivelisanje terena za odlaganje i montažu čelične konstrukcije za TE stanari 180.000,00 KM - Aneks ugovora o privremenom sanabdijevanju vodom na TE Stanari 41.626,68 KM - Aneks ugovora o privremenom sanabdijevanju vodom na TE Stanari 20.286,00 KM " "- Aneks ugovora o privremenom sanabdijevanju vodom na TE Stanari 423.840,00 KM - Aneks ugovora o privremenom sanabdijevanju vodom na TE Stanari 300.000,00 KM - Izgradnja restorana za smještaj radnika na TE Stanari 463.080,00 KM - Izvođenje radova na kompresorskoj stanici, temalji silosa za skladištenje pepela i rezervoar za kišnicu 1.200.000,00 KM - Izvođenje radova na prečišćavanju otpadnih voda, temelji silosa za skladištenje ulja na TE Stanari 469.870,00 KM - Izvođenje radova na objektu za kontrolu uglja na TE Stanari 180.000,00 KM - Opremanje i izrada instalacija novog restorana na TE Stanari 99.641,41 KM - Izvođenje građevinskih radova za rezervoar za tretman zagađene vode i rezervoaru za prethodno deponovanje uglja na TE Stanari 889.483,00 + 1.250.000,00 KM" "- Izvođenje radova na centralnoj kontrolnoj zgradi za TE Stanari 380.866,00+660.000,00 KM - Izvođenje završnih radova na centralnoj kontrolnoj zgradi na projektu TE Stanari 320.827,00+190.000,00 KM - Izvođenje radova na rezervoarima za deponovanje ugljom zagađene vode, rezervoari za regulaciju i drugi objekti 750.000,00+600.000,00 KM - Izvođenje radova na objektu za kontrolu uglja, rezervoaru za regulaciju i tretman pitke vode 100.000,00 KM - Izvođenje radova na više objekata na više rezervoara, zidarski i završni radove 700.000,00 KM - Izvođenje radova na više objekata na više rezervoara, zidarski i završni radove 100.000,00 KM - Radova na izgradnji kišnih kanala na gradilištu 1.300.000,00 KM - Izvođenje radova na betonskim platformama na glavnoj zgradi i kotlovnici 300.000,00 KM - Izvođenje građevinskih radova završnih i zidarskih radova 950.000,00 KM - Izrada ograde oko postrojenja 22.000,00 KM - Izvođenje radova na podzemnim elementima sekundarne drobilice za ugalj 70.0000,00 KM - Izvođenje završnih radova na sekundarnoj drobilici za ugalj i izradu krovne ploče 650.000,00 "

"Catholic Relief Services U.S.C.C. Sarajevo Office, Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo; BiH"

Vrijednost projekta (KM): "107.332,95+29.852,63=137.185,58 KM"

Godina: 2015

Radove na rekonstrukciji i nadogradnji bunara na vodocrpilištu “HAVDINE” i CRS/BH/SA/14-8235/8280243/06-02 za Radove na rekonstrukciji i nadogradnji postojećeg objekta – pumpna stanica “HAVDINE”, općina Doboj Jug.

"Catholic Relief Services U.S.C.C. Sarajevo Office, Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo; BiH"

Vrijednost projekta (KM): 230,000.00

Godina: 2015

Radove na Radovi na izgradnji Pumpne stanice u mjestu Poljice prema ugovoru broj 8235/8280843/16-01.

ZU Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj i UNDP BiH

Vrijednost projekta (KM): 173,751.55

Godina: 2015

Građevinsko zanatski radovi na radove na odjelenjima opšte hirurgije, endoskopije, urologije, kožno odjeljenje, zarazno odjeljenje, očno odjeljenje, abdomalna hirurgija, otorinolaringologija, interno odjeljenje, kuhinja, restoran sa skladištem hrane u objektima Bolnice „Sveti apostol Luka“ u Doboju.

„GRAĐ-PROMET“ d.o.o Doboj

Vrijednost projekta (KM): 4,800,000.00

Godina: 2015

Stambeno poslovni objekat "DIJAMANT" D2-D1, Pd+P+4+Pk u produžetku ulice Cara Dušana u Doboju.

Grad Doboj

Vrijednost projekta (KM): 301,465.00

Godina: 2015

Građevinsko zanatski i instalaterski radovi na izgradnji vodosnabdijevanja u MZ Lipac investitora Grad Doboj.

ZTC "Banja Vrućica" Teslić

Vrijednost projekta (KM): 691,916.99

Godina: 2015

Građevinsko zanatski i instalaterski radovi na zdravstvenim objektima u kompleksu Zdravstveno turističkog centra „Banja Vrućica“ a.d. Teslić.

"United Nations Development Programme, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo 71000"

Vrijednost projekta (KM): 464,285.13

Godina: 2015

Građevinski radovi i osuvremenjivanje infrastrukture u oružanim snagama BiH TROM U Doboju - Construction works and infrastructure upgrades at the Armed forces BiH site TROM-Doboj.

„Integral-inženjering“ a.d Laktaši

Vrijednost projekta (KM): "2.141.919,44+298.070,51+875.721,37=3.315.711,32"

Godina: 2015

Construction work on the development of pipe culverts, box of box culverts and bridges along the route of the highway Banja Luka - Doboj, section Prnjavor - Doboj.

DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED Xixin Road, Westrn district, Chengdu, P.R. China

Vrijednost projekta (KM): 13,283,018.00

Godina: 2015

Work on the construction of new facilities of the TPP Stanari.

ZU Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj i UNDP BiH

Vrijednost projekta (KM): 173,751.55

Godina: 2015

Costruction - craft works in sections of general surgery, endoscopy, urology, dermatology section, contagiously section, eye section, abdomen surgery, otorhinolaryngology, internal section, kitchen, restaurant with warehouse of food in objects of Hospital „Sveti apostol Luka“ in Doboj.

„GRAĐ-PROMET“ d.o.o Doboj

Vrijednost projekta (KM): 4,800,000.00

Godina: 2015

Construction of residental building "DIJAMANT" D2-D1, Pd+P+4+Pk in the extension street Car Dušan in Doboj.

ZTC "Banja Vrućica" Teslić

Vrijednost projekta (KM): 691,916.99

Godina: 2015

Construction - craft and instalation works on healthy objects in complex Healthy - turistic centre „Banja Vrućica“ a.d. Teslić.

„Integral-inženjering“ a.d Laktaši

Vrijednost projekta (KM): "196.966,18+266.629,47=463.595,65"

Godina: 2015

Construction work on the development of pipe culverts, box of box culverts and bridges along the route of the highway Banja Luka - Doboj, section Prnjavor - Doboj.

EFT Rudnik i termoelektrana Stanari

Vrijednost projekta (KM): 4,338,374.78

Godina: 2015

Construction works on construction main building's catwalk and restaurant in composition of complex TE Stanari EFT Mine and thermal power plant Stanari.

„ZNSM-BLK“ Brod

Vrijednost projekta (KM): 1,565,462.73

Godina: 2014

Izgradnja objket proizvodnog postrojenja "Novo postrojenje za blending ulja" u sklopu rafinerije ulja Modriča - 1. faza radova.

„ZNSM-BLK“ Brod

Vrijednost projekta (KM): 1,471,589.00

Godina: 2014

Construction of production facilities "New oil blending plant" within the Refinery oil Modriča - 1. phase of works.

DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED Xixin Road, Westrn district, Chengdu, P.R. China

Vrijednost projekta (KM): 463,080.00

Godina: 2014

Work on the construction of restaurant accommodation and toilet facilities for the Chinese new camp the TPP Stanari.

„GRAĐ-PROMET“ d.o.o Doboj

Vrijednost projekta (KM): 4,479,196.00

Godina: 2014

Construction of residental building "DIJAMANT" D3-D4, Pd+P+4 (6)+Pk in the extension street Car Dušan in Doboj.

„GRAĐ-PROMET“ d.o.o Doboj

Vrijednost projekta (KM): 5,011,321.00

Godina: 2013

Construction of residental building "DIJAMANT" D5-D7 Pd+P+4 (6)+Pk in the extension street Car Dušan in Doboj.

DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED Xixin Road, Westrn district, Chengdu, P.R. China

Vrijednost projekta (KM): 147,822.00

Godina: 2013

Work on the construction of hydrants for the fire protection and water supply new TPP Stanari.

"GRAĐ-PROMET" d.o.o. Doboj

Vrijednost projekta (KM): 2,569,689.00

Godina: 2012

Construction of residental building "SARA II", floors Pd+Pr+4+Pk in street Kralja Dragutina in Doboj.

"Raiffeisen Bank dd BiH" Doboj

Vrijednost projekta (KM): 293,447.00

Godina: 2012

Reconstruction and adaptation bussiness object "Raiffeisen Bank dd BiH" in Doboj, street Svetog Save 2.

Miloš Đurić and "GRAĐ-PROMET" d.o.o. Doboj

Vrijednost projekta (KM): 4,963,930.00

Godina: 2011

Construction of residental building "MARIJA", floors S+P+4(6) with two plates in street of Gavrilo Princip in Modriča. Investor of the object is Miloš Đurić and 0000000000000000000000000.

Minstry of Labor and Veterans Affairs RS and municipalities Derventa.

Vrijednost projekta (KM): 940,098.00

Godina: 2011

Construction of residental building "BORAČKA", floors P+4+Pk in street of Serbian army in Derventa. Investor of the object is Minstry of Labor and Veterans Affairs RS and municipalities Derventa.

"GRAĐ-PROMET" d.o.o. Doboj

Vrijednost projekta (KM): 6,371,361.00

Godina: 2011

Construction of residental building "DIJAMANT" D8-D9 Pd+P+6 (8)+Pk in the extension street Car Dušan in Doboj.

"BINGO export-import" d.o.o. Tuzla

Vrijednost projekta (KM): 342,092.00

Godina: 2011

Part of works on construction of mall "Bingo", useful area cca 9500 square meters in street Car Dušan bb in Doboj.

"GRAĐ-PROMET" d.o.o. Doboj

Vrijednost projekta (KM): 3,642,600.00

Godina: 2010

Construction of residental building "ĆIRILICA", floors S+P+4+Pk with two plates in Vidovdanska street in Doboj. Investor of the object is 0000000000000000000000000.

Minstry of Labor and Veterans Affairs RS and municipalities Doboj.

Vrijednost projekta (KM): 1,515,720.00

Godina: 2010

Construction of residental building "BORAČKA 2", floors P+7+Pk in street of Vojvoda Mišić in Doboj. Investor of the object is Minstry of Labor and Veterans Affairs RS and municipalities Doboj.


Tel: 053 242 373