Objekti u planu

Naša ponuda podrazmijeva izgradnju stambeno poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke.

Tel: 053 242 373